samadeva-logo-full.png

 

PAŽINKIME MIRTĮ, KAD BRANGINTUME GYVENIMĄ

"Kiekvieną rytą mirtis, lyg draugas, dovanoja tau dar vieną gyvenimo dieną." 

Idris Lahore

Mirties tema šiuolaikinėje visuomenėje dažnai yra tabu, nors ir Rytuose, ir Vakaruose nuo seno buvo žinoma, kad gyvenimas ir mirtis nepaliaujamai keičia vienas kitą. Žmonija visada žinojo, kad po mirties seka skirtingi pomirtinio gyvenimo etapai, o po jų - vėl naujas gyvenimas. 

Tanatosofija (gr. thanatos - mirtis, sophia - išmintis) - tai seniausios įvairių kultūrų, religijų žinios apie mirtį. Laisvojo Samadeva universiteto įkūrėjas Idris Lahore susisteminęs perdavė jas mums, šių laikų vyrams ir moterims.

 

Tos žinios naujai nušviečia mirties temą ir laužo tabu, suformuotą nebrandžios materialistinės pasaulėžiūros. Senosios žmonijos žinios, išlikusios visose religijose ir visose kultūrose, mažina mirties baimę, apibūdina pasaulius, į kuriuos po mirties įeinama, ir procesus, kurie ten vyksta tam tikra seka. Susipažinę su mirtimi, galime iš naujo atrasti gyvenimo prasmę ir pradėti jį iš tiesų branginti.

 

Tikime mes tuo ar ne, - nėra esminis klausimas. Net jei ir netikime, tai leidžia mums kitaip pažvelgti ir į gyvenimą, ir į mirtį.  

Kairėje: fragmentas iš Idris Lahore paveikslo "Meilės šokis".